Privacyverklaring

Privacy statement cliënten Gezondheidspraktijk B-leev

Gezondheidspraktijk B-leev doet qua privacy precies zoals het hoort en we zelf ook behandeld willen worden. We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten:

  • We schermen je gegevens af.
  • Gaan die nooit delen met derden, zonder jouw toestemming.
  • En je kunt je altijd afmelden.

Dat is de korte en begrijpelijke versie van dit privacy statement.

Maar goed, dat is juridisch niet genoeg. Dus vind je hieronder nog een uitgebreide versie van onze privacyregels. We hebben geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te formuleren. Als je hier nog vragen over hebt, kun je ons altijd mailen op merle@b-leev.nl.

Persoonsgegevens bij inschrijving
Als je cliënt bij ons wordt, vragen we je om je persoonsgegevens en vullen we een anamnese in om een beeld te krijgen van je gezondheid. We hoeven niet alles van je te weten, maar wel wat noodzakelijk is om je goede adviezen te kunnen geven. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we nodig hebben en waarom:

Administratieve gegevens
Voor- en achternaam                :  Zodat we weten met wie we te maken hebben.
Geboortedatum                         :  Zodat we weten of je meerderjarig bent of toestemming nodig hebt van je ouders om jou te mogen behandelen.
Datum                                       :  Die gebruiken we voor de ingangsdatum van je behandeling.
Handtekening                            : Die gebruiken we voor de behandelovereenkomst tussen beide partijen en geeft aan dat je op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden.
Burgerservicenummer               :
Postadres                               : Dat gebruiken we onder meer voor het verzenden van facturen en bestelde producten.
E-mailadres                               : Dat gaan we gebruiken voor het verzenden van de voorbereiding op het eerste consult, de intake-anamneseformulieren, eetdagboeken, algemene voorwaarden, behandelovereenkomst, het behandelplan, algemene tips en informatie, facturen en om door jou gestelde vragen te kunnen beantwoorden.
(Mobiel) telefoonnummer         : Het is soms nodig om contact op te nemen, bijvoorbeeld wanneer een afspraak niet door kan gaan, of wanneer we aanvullende gegevens nodig hebben om een goed advies te kunnen geven.
Factuurhistorie                          : Voor de belastingdienst moeten we financiële gegevens bewaren.

Anamnese
Om een beeld te krijgen van het ontstaan of voorkomen van de gezondheidsklachten worden veel persoonlijke gegevens gevraagd. Deze worden op papier genoteerd en komen niet in geautomatiseerde bestanden terecht. De persoonlijke gegevens worden achter slot opgeborgen en alleen de therapeut kan deze gegevens raadplegen.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail: merle@b-leev.nl.

Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst of ziektekostenverzekering, maar we hebben een systeem om gegevens dan te anonimiseren. Zij  blij, jij blij, wij blij.

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Of met jouw toestemming, wanneer een overleg met huisarts of specialist gewenst is

Bewaringstermijn
We hanteren hier een heel heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt, met inachtneming van termijnen die ons op basis van wet- en regelgeving zijn opgelegd.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt, met inachtneming van wet- en regelgeving. Stuur ons een mailtje naar merle@b-leev.nl met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging of verwijdering van je persoonsgegevens.

Als je niet tevreden bent, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Mocht er een onoverkomelijk verschil van mening zijn, dan kun je een klacht indienen bij de beroepsvereniging BATC of de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Onze apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We werken alleen met topleveranciers die hun gegevensbeveiliging tiptop in orde hebben.
  • Gegevens die op papier staan, worden achter slot bewaard.
  • Al onze mensen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Gezondheidspraktijk B-leev
Pijperpad 5, 3766 CA Soest
Telefoon: 06 48096223
merle@b-leev.nl

Reageren is niet mogelijk