Vijf Natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

De vijf natuurgerichte principes zijn:

 • Energie – Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld. Een goede energiestroom in en om ons lichaam is noodzakelijk om te kunnen functioneren. Bij een tekort aan energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan.
  Door middel van de onderstaande principes zorgen we ervoor dat het energiesysteem zich weer kan herstellen.
  Nog specifieker kan dit naar voren komen in de EMB test, als dit een hoge prioriteit heeft om een genezingsproces op gang te krijgen.
 • Prikkeloverdracht – De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.
  Door middel van vragenlijsten en onderzoeken kunnen we dit in kaart brengen om tekorten op te sporen en te ondersteunen met voeding, supplementen en leefstijladviezen. Wanneer ik een dergelijke stagnatie vermoed kunnen we bijvoorbeeld kijken naar je neurotransmitterprofiel, wat een uitgebreide vragenlijst is om de neurotransmitters in kaart brengt. Zo worden eventuele tekorten aan bepaalde stoffen in kaart gebracht. Dit kunnen we dan effectief en efficiënt gaan ondersteunen met voeding, eventueel supplementen en leefstijl.
 • Drainage – Ons lichaam wordt dagelijks bloot gesteld en belast met toxische stoffen uit voeding, werk en milieu, zowel fysiek als psychisch, denk daarbij ook aan stress. Onze lever en nieren zijn krachtige instrumenten om ons lichaam te reinigen. Maar hier is veel energie voor nodig. Wanneer het lichaam toxisch zwaar belast wordt zal het communicatiesysteem zoals hierboven genoemd niet goed meer kunnen werken. Lever en bijnieren raken uitgeput. Het vertraagt de signalen die een prikkel tot herstel zouden moeten geven. Het kan dan nodig zijn om te ontgiften van geestelijke en/of stoffelijke ballast.
  Door middel van voedings- en leefstijladviezen proberen we het ontgiftingsproces op gang te helpen, eventueel met behulp van supplementen en kruidenpreparaten voor een diepe drainage.
 • Voeding – Het lichaam heeft om optimaal te kunnen functioneren, de juiste voedingsstoffen nodig . Als het lichaam de onjuiste voeding krijgt, hetzij gezond of ongezond, maar niet meer verdraagt, kan dit van invloed zijn op het functioneren van het lichaam. Lichamelijke voeding staat gelijk aan geestelijke voeding. Er moet een evenwicht zijn tussen welzijn en prestatie.
  In de praktijk is voeding en leefstijl de basis waaruit ik werk. Aan de hand van het intakeformulier- en gesprek, anamnese, voedingsdagboeken en eventuele aanvullende vragenlijsten en laboratoriumonderzoeken wordt inzichtelijk waar aanpassing nodig is. De behoefte aan voedingsstoffen is bij bepaalde klachten sterk verhoogd. Om het herstel te bevorderen kan een aanvulling met voedingssupplementen dan gewenst zijn.
 • Geestelijk welzijn – Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.
  In de praktijk: Ik maak graag ruimte voor een goed en verdiepend gesprek om zo de mens achter de klacht te zien. Hieruit kunnen leefstijl adviezen volgen of mogelijke doorverwijzingen naar andere gespecialiseerde therapeuten. De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere welzijn.

Als lid van de BATC hecht ik veel waarde aan deze  5 natuurgerichte principes en probeer ik ze zo goed mogelijk te integreren binnen mijn consulten. De MIR-methode is een geweldige ondersteuning om deze 5 natuurgerichte principes in gang te zetten. Deze benoem ik dan ook binnen het advies als dit nodig is.

Reageren is niet mogelijk